Chuyển phát nhanh 365 Express


Chuyển phát nhanh Quốc Tế

- Thời gian vận chuyển

+ Đối với chứng từ gửi đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-2 ngày

+ Đối với hàng hóa gửi đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-5 ngày.

+ Một số nước khu vực Trung Đông thời gian vận chuyển từ 4-6 ngày.Copyright © 2013 365 Express