RecruitmentRegister          

Cho thuê kho bãi

Cho thuê kho, bãi đường Hoàng Hoa Thám, P13, Quận Tân Bình

Cho thuê kho, bãi đường Hoàng Hoa Thám, P13, Quận Tân Bình

 • Mã kho bãiKH1
 • Loại kho bãiKho chứa hàng
 • Tổng diện tích1000 m2
 • Vị tríQuận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Kho bãi demo 0

Kho bãi demo 0

 • Mã kho bãiMS1
 • Loại kho bãiBãi giữ xe
 • Tổng diện tích100 m2
 • Vị tríQuận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Kho bãi demo 1

Kho bãi demo 1

 • Mã kho bãiMS2
 • Loại kho bãiKho đông lạnh
 • Tổng diện tích100 m2
 • Vị tríQuận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Kho bãi demo 2

Kho bãi demo 2

 • Mã kho bãiMS3
 • Loại kho bãiBãi giữ xe
 • Tổng diện tích100 m2
 • Vị tríQuận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Kho bãi demo 3

Kho bãi demo 3

 • Mã kho bãiMS4
 • Loại kho bãiBãi giữ xe
 • Tổng diện tích100 m2
 • Vị tríQuận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Kho bãi demo 4

Kho bãi demo 4

 • Mã kho bãiMS5
 • Loại kho bãiKho đông lạnh
 • Tổng diện tích100 m2
 • Vị tríQuận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Kho bãi demo 5

Kho bãi demo 5

 • Mã kho bãiMS6
 • Loại kho bãiKho chứa hàng
 • Tổng diện tích100 m2
 • Vị tríQuận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Kho bãi demo 6

Kho bãi demo 6

 • Mã kho bãiMS7
 • Loại kho bãiKho đông lạnh
 • Tổng diện tích100 m2
 • Vị tríQuận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Kho bãi demo 7

Kho bãi demo 7

 • Mã kho bãiMS8
 • Loại kho bãiBãi giữ xe
 • Tổng diện tích100 m2
 • Vị tríQuận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Kho bãi demo 8

Kho bãi demo 8

 • Mã kho bãiMS9
 • Loại kho bãiKho chứa hàng
 • Tổng diện tích100 m2
 • Vị tríQuận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tìm kho bãi